Zarząd Spółki pod firmą WGT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa, wejście „D”, piętro II w dniach roboczych (od wtorku do czwartku) w godzinach 10.00 – 14.00.

Prezes Zarządu

Artur Żur
 Zarząd Spółki pod firmą Polski Rynek Terminowy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa, wejście „D”, piętro II w dniach roboczych (od wtorku do czwartku) w godzinach 10.00 – 14.00.

Prezes Zarządu

Artur Żur
Członek Zarządu

Andrzej Bąk